• Zen Young Technology Hebei Co.,Ltd.
  • Shijiazhuang, Hebei China 050000
  • Tower A 2808-2809,No.363 South Tiyu Street, Century Central Mansion
Zen Young Technology Hebei Co., Ltd
Tel: 86 311 87282468 Fax:86 311 87282478
  • Zen Young Technology Hebei Co., Ltd..
  • Zen Young Technology Hebei Co., Ltd.
  • Zen Young Technology Hebei Co., Ltd.

Company address

Zen Young Technology Hebei Co.,Ltd

Tel:86311-87282468 Fax:86 311 87282478

www.zen-young.com

Info@zen-young.com

Zen Young Technology Hebei Co.,Ltd.
Tower A 2808-2809,No.363 South Tiyu Street, Century Central Mansion,
Shijiazhuang, Hebei China 050000
Tel: 86 311 87282468 Fax:86 311 87282478
www.zen-young.com
Info@zen-young.com